Søndagsgudstjenester

Mandag den 21. maj kl. 11.00
2. pinsedag

Fælles friluftsgudstjeneste i Paderup Mose 

for Kristrup, Haslund, Ølst og Vorup Sogne

(Johs. 6, 44 – 56) 

I tilfælde af dårligt vejr, flyttes gudstjenesten til Johanneskirken

Tilbage