Søndagsgudstjenester

Søndag den 22. juli, kl. 10.00
8. søndag efter trinitatis

(Matt. 7, 22 – 29)

Åse Merete Morsø

Tilbage