Søndagsgudstjenester

Søndag den 29. juli, kl. 10.00
9. søndag efter trinitatis

(Luk. 12, 32 – 48) el. (Luk. 18, 1 – 18)

Karin Hasling

Tilbage