Søndagsgudstjenester

Søndag den 12. august, kl. 10.00
11. søndag efter trinitatis

(Luk. 7, 36 – 50)

Tania Dondes Christensen

Tilbage