Søndagsgudstjenester

Søndag den 19. august, kl. 10.00
12. søndag efter trinitatis

(Matt. 12, 31 – 42)

Thomas Bau

Tilbage