Søndagsgudstjenester

Søndag den 26. august, kl. 10.00
13. søndag efter trinitatis

(Matt. 20, 20 – 28)

Johanneskirkens 40 års kirkejubilæum 

Gudstjeneste og kirkefrokost 


Tania Dondes Christensen 

Thomas Bau 

Henrik Wigh-Poulsen

Tilbage