Søndagsgudstjenester

Søndag den 28. kl. 10.00
22. søndag efter trintatis

(Matt. 18, 1 - 14)

Tania Dondes Christensen

Efterfølgende fernisering i kirkens forhal, 

ved Marie Fredborg

(Bemærk - Sommertid ender)

Tilbage