Søndagsgudstjenester

Onsdag den 30. kl. 19.00
Kyndelmissegudstjeneste

Thomas Bau

Efterfølgende serveres der pandekager i

sognelokalerne

Tilbage