Søndagsgudstjenester

Søndag den 3. Kl. 15.00
Fastelavnsgudstjeneste for hele familien

Med tøndeslagning og fastelavns boller

Tania Dondes Christensen

Tilbage