Søndagsgudstjenester

Søndag den 10. kl. 10.00
1. søndag i fasten

(Matt. 4, 1-11)

Thomas Bau

Efter gudstjenesten afholdes den årlige

indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Tilbage