Søndagsgudstjenester

Søndag den 31. kl. 10.00
Midfaste søndag

(Johs. 8, 42-51)

Tania Dondes Christensen

Sommertid begynder

Tilbage