Søndagsgudstjenester

Søndag den 22. kl. 10.00
14.s.e.trinitatis

(Luk.17,11-19)

Tania Dondes Christensen

Tilbage