Søndagsgudstjenester

Tirsdag den 24.
Juleaften

(Luk 2,1-14 eller Matt 1,18- )

Kl. 11.00 Tania Dondes Christensen

Kl 14.30 Thomas Bau

Kl 16.00 Tania Dondes Christensen

Tilbage